SZWAJCARIA - Szafuza (Schaffhausen)

Mieszka ktoś w tej średniowiecznej twierdzy? Tak, Karola Lüthi, wykonująca zawód strażnika wieży, który przez 400 lat był piastowany wyłącznie przez mężczyzn. Strażniczka z pasją wykonuje swoją pracę, sprawia jej to wielką satysfakcję. Z wielkim entuzjazmem oprowadza też turystów.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.munot.ch