Polityka prywatności

Operatorem Serwisu jest JP Top Solutions, z siedzibą w Kronach, Friesener Str. 38 (Ust.-IdNr. DE353947396). Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane do nas na adres info@lifestylecanal.com zaś podstawą prawną przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Odpowiedź na Państwa zapytanie nastąpi za pośrednictwem wiadomości email. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. JP Top Solutions zobowiązuje się do nieprzekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych Klientów innym podmiotom bez zgody Klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo.

Gromadzenie danych
Serwis przechowuje wyłącznie zapytania HTTP kierowane do serwera, a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów, i mogą dotyczyć następujących informacji:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Mechanizm Cookies
„Ciasteczka” - pliki cookies - to rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych.


Wykorzystywanie danych
Zebrane informacje (pliki z logami) pomagają nam określić: które podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, itp. Na podstawie tych informacji mogą być generowane statystyki pomocnicze, które nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Analizujemy pliki z logami, aby zapewnić jak najwyższą jakość Serwisu. Informacje te nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, a dopiero kiedy zachodzi taka konieczność, również podmiotom do tego uprawnionym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.


Odnośniki do innych stron
W Serwisie znajdują się odnośniki do innych stron WWW. JP Top Solutions nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną.


Zmiany na Stronie
JP Top Solutions zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, zmian na Stronie internetowej lub ograniczenia dostępu do Strony internetowej.


Zmiany naszej polityki prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.